Een eigentijdse versie van Orpheus en Euridiceé, gespeeld en gezongen door Frisse Wind, Barneveld.